Μην σας φοβίζει η διάγνωση των συστημάτων άμεσου ψεκασμού καυσίμου. Θεωρητικά, τα συστήματα αυτά λειτουργούν με τις ίδιες αρχές που ισχύουν για τα συστήματα έμμεσου ψεκασμού.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι με τον άμεσο ψεκασμό μπορούμε να ψεκάσουμε το καύσιμο μέσα στο θάλαμο καύσης με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε ο κινητήρας να μπορεί να λειτουργήσει με πιο φτωχά μίγματα αλλά ταυτόχρονα να είναι και πιο αποδοτικός. Το κλειδί για τον άμεσο ψεκασμό είναι η αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης. Αυτή η αντλία είναι κατασκευασμένη με μεγάλη ακρίβεια για να παράγει πίεση καυσίμου έως και 2.500 psi στη μπεκιέρα. Αυτές οι αντλίες καυσίμου υψηλής πίεσης συνήθως παίρνουν κίνηση από ένα εκκεντροφόρο και είναι σε θέση να μεταβάλλουν το εκτόπισμα και την απόδοσή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κινητήρα. Οι αντλίες καυσίμου υψηλής πίεσης μπορεί να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες ή / και να παθαίνουν βλάβες, λόγω ορισμένων παραγόντων. Η διάγνωση αυτών των αντλιών δεν είναι πολύ δύσκολη, αν δηλαδή ξέρετε τι να ψάξετε.

1. Ελλιπής συντήρηση

Ο πρωταρχικός λόγος καταστροφής των αντλιών καυσίμου υψηλής πίεσης είναι η έλλειψη αλλαγών λαδιού. Η φθορά ανάμεσα στο λοβό του εκκεντροφόρου και το έμβολο κίνησης της αντλίας υψηλής πίεσης μειώνει τη διαδρομή του εμβόλου και εμποδίζει την αντλία από το να παράγει αρκετή πίεση. Όταν πρόκειται να εγκαταστήσετε μια νέα και πανάκριβη αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης θα πρέπει πάντα να εξετάζετε τους λοβούς στον εκκεντροφόρο άξονα. Μπορεί ο πελάτης να μην παραπονιέται για την έλλειψη δύναμης διότι αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο μπορεί να βελτιωθεί, αλλά ποτέ δεν θα διορθωθεί

2. Ακατάλληλο λιπαντικό

Το λάδι του κινητήρα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να αποφευχθεί η πρόωρη φθορά στον εκκεντροφόρο άξονα και στο έμβολο κίνησης της αντλίας καυσίμου υψηλής πίεσης. Πριν κάνετε αλλαγή λαδιών, βεβαιωθείτε ότι το λάδι του κινητήρα πληροί τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή. Η Volkswagen, η GM και πολλοί άλλοι κατασκευαστές θέτουν ειδικές προδιαγραφές για τα λάδια που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους κινητήρες που αντιμετωπίζουν ζητήματα φθοράς στον εκκεντροφόρο άξονα και το έμβολο της αντλίας.

3. Αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας

Τα συστήματα άμεσου ψεκασμού χρησιμοποιούν τα σήματα από τους αισθητήρες πίεσης και σε ορισμένες περιπτώσεις τους αισθητήρες θερμοκρασίας για τη ρύθμιση της θέσης του σχετικού ρυθμιστή της αντλίας υψηλής πίεσης καυσίμου. Οι πληροφορίες που παράγονται από αυτούς τους αισθητήρες συμβάλλουν στην καλύτερη δυνατή καύση του μίγματος. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν περιθώρια ακρίβειας ± 2%. Εάν οι αισθητήρες δυσλειτουργούν, μπορούν να επηρεάσουν τις διορθώσεις καυσίμου που κάνει ο εγκέφαλος. Αν ένας αισθητήρας δεν λειτουργεί ή παράγει μετρήσεις εκτός των προβλεπόμενων ορίων, το σύστημα θα μεταπέσει σε ασφαλή λειτουργία χαμηλής πίεσης για να μη γίνει ζημιά στο σύστημα. Ο καλύτερος τρόπος για τη διάγνωση της ενδεχόμενης βλάβης των αισθητήρων είναι με ένα μηχάνημα διάγνωσης ή ανάλογα με τον αισθητήρα, με ένα διαγνωστικό παλμογράφο αυτοκινήτων.

4. Διαρροές

Επειδή το μπεκ άμεσου ψεκασμού λειτουργεί κάτω από μεγάλη πίεση, αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρξουν μικρό-διαρροές. Κάποιες διαρροές ενδέχεται να προκύψουν όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε ηρεμία, και αυτό θα προκαλέσει σοβαρή συσσώρευση καρβουνιάς και ένδειξη πλούσιου μίγματος που όμως δεν οφείλεται στο ηλεκτρονικό μέρος του συστήματος διαχείρισης του κινητήρα. Οι διαρροές μπορούν επίσης να προκαλέσουν μεγαλύτερη διάρκεια στο πάτημα της μίζας για την εκκίνηση του κινητήρα, δηλαδή ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος με τις πρώτες στροφές Τα περισσότερα συστήματα έχουν μια συγκεκριμένη πίεση ηρεμίας. Αυτό γίνεται για να διατηρείται στο σύστημα μια συγκεκριμένη πίεση, όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Οι τιμές της πίεσης μπορούν να διαβαστούν χρησιμοποιώντας το μηχάνημα διάγνωσης.

5. Ακατάλληλες ρυθμίσεις

Οι κατασκευαστές αξιολογούν συνεχώς τη βαθμονόμηση του συστήματος για να κάνουν βελτιώσεις ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων και να αυξηθεί η διάρκεια ζωής εξαρτημάτων όπως είναι η αντλία καυσίμου υψηλής πίεσης. Εάν κάνετε διάγνωση για ένα πρόβλημα συμπεριφοράς κατά την οδήγηση ενός κινητήρα με σύστημα άμεσου ψεκασμού ή όταν αντικαθιστάτε μια αντλία υψηλής πίεσης, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι ο εγκέφαλος έχει την τελευταία εργοστασιακή αναβάθμιση. Οι νεότερες αναβαθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται από την φυσιολογική φθορά αλλάζοντας τη διαδρομή και τη δύναμη στο έμβολο της αντλίας υψηλής πίεσης.

6. Ρυθμιστής πίεσης καυσίμου

Οι αντλίες καυσίμου υψηλής πίεσης χρησιμοποιούν μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για τον έλεγχο του όγκου και της πίεσης της αντλίας. Όταν πάθει βλάβη αυτή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, θα λειτουργεί σε ρύθμιση χαμηλής πίεσης.

7. Αδιαφορία για τις προειδοποιήσεις

Κάποιοι άνθρωποι αδιαφορώντας για το συμβάν, εξακολουθούν να οδηγούν με την προειδοποιητική λυχνία βλαβών του κινητήρα αναμμένη. Όταν ο κωδικός βλάβης είναι απροσδιόριστος, υποθέτουν ότι η προειδοποιητική λυχνία θα σβήσει αν βάλουν καλύτερα καύσιμα στη δεξαμενή, κάτι που ορισμένες φορές γίνεται, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η εξαίρεση. Ο κινητήρας με σύστημα άμεσου ψεκασμού που έχει μια αντλία υψηλής πίεσης με πρόβλημα λειτουργίας θα μπει σε φάση χαμηλής πίεσης. Σε αυτή τη λειτουργία, η εσωτερική αντλία θα αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο και αυξάνεται ο χρόνος ανοίγματος του μπεκ. Όταν λειτουργεί ο άμεσος ψεκασμός, ο εγκέφαλος ανοίγει και κλείνει το μπεκ με μεγάλη συχνότητα αλλά και με ακρίβεια για να δημιουργήσει το καλύτερο δυνατό μείγμα καυσίμου / αέρα. Όμως σε λειτουργία χαμηλής πίεσης, ο ψεκασμός είναι λιγότερο ακριβής. Ο κινητήρας θα πάρει εμπρός και θα λειτουργεί, αλλά η απόδοση θα πέσει και ο καταλύτης θα μπορούσε να πάθει ζημιά. Η αντικανονική αυτή λειτουργία επιφέρει φθορά στον κινητήρα.

Πηγή: autoscope